NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

Nástroje na ohýbání trubek

Volba a následné správné použití vhodné sady nástrojů je velmi důležitou součástí v cestě k úspěšnému ohybu. Správná volba vede ke kvalitnímu provedení přesného ohybu bez zásadních problémů a defektů. Naopak špatná nebo nevhodná volba nástrojů vede ke vzniku defektů a vad, která mohou mít zásadní vliv na funkčnost ohýbané součásti.

Nejlepší variantou při nákupu nástrojů je pořízení všech jednotlivých částí současně a předejití tak nepříjemným komplikacím, které mohou nastat při nákupu nástrojů jednotlivě.

Při volbě nástrojů je třeba uvážit, pro jakou aplikaci budou určeny. Například pro ohyb silnostěnné trubky na velkém poloměru ohybu budou postačovat standardní nástroje bez dalších úprav. Ale například při ohybu tenkostěnných trubek na velmi malém poloměru ohybu pro letecký průmysl je nutné použít nadstandardních (precizních) nástrojů, které jsou opatřeny speciálními úpravami jako je INTERLOCK nebo LIP, více o volbě nástrojů naleznete v Průvodci ohýbání.
 

Jednotlivé nástroje

Matrice

Matrice - Bend dies
Matrice - Bend dies

Matrice je základní nástroj, v podstatě forma, podle které je trubka ohýbána a určuje výsledný tvar ohýbané trubky.

Volba typu matrice záleží na parametrech ohýbané trubky (OD, CLR, DBB, DOB) a možnostech ohýbacího stroje.

Mezi základní typy matric patří: Špulka (Spool), Jeden kus (One Piece), Částečná platforma-příruba (Partial Platform), Plná platforma-příruba (Full Platform) a Platform-příruba (Platform)

Přítlačné čelisti

Přítlačná čelist - Clamp Die
Přítlačná čelist - Clamp Die

Úlohou přítlačné čelisti je vytvářet tlak mezi trubkou a upínací částí matrice a držet tak trubku pevně sevřenou během ohybu.

Pevné sevření trubky je základní předpoklad pro úspěšné provedení ohybu, jakékoliv uklouznutí trubky má významný vliv na kvalitu ohybu.
Přítlačná čelist má vždy stejnou délku a stejnou povrchovou úpravu jako upínací část matrice.
Možností uchycení přítlačné čelisti ke stroji je mnoho a záleží na použitém zařízení. Jedním z častých způsobů je uchycení pomocí T-drážky (T-nut).

Přítlačné lišty

Přítlačná lišta - Pressure Die
Přítlačná lišta - Pressure Die

Přítlačná lišta udržuje konstantní tlak mezi trubkou a matricí během ohybu.

Její délka je dána poloměrem ohybu trubky (CLR) a maximálním úhlem ohybu (DOB). U většiny strojů se přítlačná lišta pohybuje spolu s trubkou ve směru ohybu a poskytuje tak nejlepší možnou podporu. U starších zařízení se lze setkat se stacionární přítlačnou lištou popřípadě i s několika rotačními válci umístěnými za sebou.
Podobně jako uchycení přítlačné čelisti se liší uchycení přítlačné lišty podle použitého zařízení. Jedním z nejčastějších způsobů uchycení je zavěšení přítlačné lišty ke stroji pomocí držáků a vedení pomocí unášejícího pera.

Trny

Trny - Mandrels
Trny - Mandrels

Stabilizační trn slouží jako vnitřní podpora ohýbané trubky a jeho úlohou je zamezit vzniku defektů jako je zploštění průřezu nebo zvlnění na vnitřním poloměru ohybu trubky.

Z hlediska výsledného ohybu je volba správného trnu zcela zásadní. Samotná volba typu trnu a případný počet kuliček pak záleží především na vnějším průměru trubky (OD), tloušťce stěny (WT) a poloměru ohybu (CLR), více o volbě nástrojů naleznete v Průvodci ohýbání. Dalším důležitým faktorem pro správnou funkčnost je pak samotné nastavení trnu.

Vyhlazovače

Vyhlazovače - Wiper Dies
Vyhlazovače - Wiper Dies

Funkce vyhlazovače spočívá především v zamezení vzniku zvlnění na vnitřním poloměru ohybu trubky a jeho uplatnění je především při ohybu trubek s relativně tenkou stěnou na menších poloměrech ohybu.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na tvary a především tloušťky stěn, se však vyhlazovač stává běžně užívanou součástí téměř všech ohýbacích sad.
Podobně jako u trnů je velmi důležitým faktorem materiál, z jakého je vyhlazovač vyroben (obvykle se používá stejného materiálu pro trn a vyhlazovač) a jeho správné nastavení.

Kleštiny

Kleštiny - Collets
Kleštiny - Collets

Součástí téměř každé ohýbací sady nástrojů je kleština, která slouží k upevnění a vedení trubky během jednotlivých ohybů.

V některých případech je kleština zároveň součástí booster systému, který se nejvíce uplatňuje při náročných aplikacích.