NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

Matrice

Matrice je základní nástroj, v podstatě forma, podle které je trubka ohýbána a určuje výsledný tvar ohýbané trubky.

Volba typu matrice záleží na parametrech ohýbané trubky (OD, CLR, DBB, DOB) a možnostech ohýbacího stroje.

Mezi základní typy matric patří: Špulka (Spool), Jeden kus (One Piece), Částečná platforma-příruba (Partial Platform), Plná platforma-příruba (Full Platform) a Platform-příruba (Platform)

Základní části matrice

Drážka, připevňovací a unášející část matrice

Velikost drážky je dána kromě průměru (OD) a poloměru ohybu (CLR) trubky také maximálním úhlem ohybu (DOB). Tyto parametry pak mají zásadní vliv na velikost a tvar matrice.

Nejčastěji bývá matrice uchycena pomocí průchozí hřídele. Další možností je uchycení přímo ke stroji pomocí příruby. Vedení je obvykle zajištěno pomocí unášejícího pera.

Upínací část

Délka upínací části (čelisti) matrice je závislá na parametrech trubky a obvykle bývá opatřena povrchovou úpravou pro lepší sevření trubky během ohybu. Tato část bývá často vyrobena samostatně a připevněna k samotné matrici.

Povrchová úprava čelisti má významný vliv na funkci ohýbacích nástrojů. Rozlišujeme pět základních typů povrchů.

  1. Hladký povrch (Smooth)

Nejméně vhodnou avšak někdy z konstrukčního hlediska nezbytnou variantou je drážka bez povrchové úpravy. Tato varianta je vyhledávána u aplikací, u kterých je nutné více dbát na vzhledovou kvalitu vnějšího povrchu trubek. Nevýhodou této varianty je nutnost použití dlouhých čelistí, aby nedocházelo ke skluzu trubky při sevření. Tato varianta je využívána například v nábytkářském průmyslu.

  1. Pískování (Grit blast)

Při této úpravě dochází k jemnému zdrsnění funkčních ploch čelistí. U této varianty nedochází k výraznému prodloužení čelistí, avšak nelze přistoupit ani k jejich zkrácení. Výhodou je, že pískovaná čelist nesnižuje kvalitu vnějších ploch trubky po sevření.

  1. Karbidový nástřik (Surfalloy)

Dalším způsobem, jak můžeme upravit plochu drážky, je nástřik elektrickým obloukem na bázi karbidu. Tím dosáhneme vyšší hrubosti, která umožňuje zkrácení čelistí. Tuto povrchovou úpravu lze po jejím opotřebení opakovaně nanést.

  1. Drážkování (Serration)

Tato úprava spočívá v třískovém obrobení povrchu drážky. Hlavní výhodou takto upraveného povrchu je, že lze přistoupit k výraznému zkrácení délky čelistí. Hrubost drážkování je volena dle průměru ohýbané trubky. Je charakterizována počtem zubů v délce jednoho palce.

  1. Rýhování - vroubkování (Knurling)

Tato úprava se vyznačuje výraznou hrubostí. Proto zanechává malé vrypy na trubce, avšak umožňuje výrazné zkrácení čelistí. Nevýhodou této úpravy je, že ji lze použít pouze pro rovné čelisti popřípadě do rovných částí tvarových čelistí pomocí vložek.