NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

Přítlačné lišty

Přítlačná lišta udržuje konstantní tlak mezi trubkou a matricí během ohybu.

Její délka je dána poloměrem ohybu trubky (CLR) a maximálním úhlem ohybu (DOB). U většiny strojů se přítlačná lišta pohybuje spolu s trubkou ve směru ohybu a poskytuje tak nejlepší možnou podporu. U starších zařízení se lze setkat se stacionární přítlačnou lištou popřípadě i s několika rotačními válci umístěnými za sebou.
Podobně jako uchycení přítlačné čelisti se liší uchycení přítlačné lišty podle použitého zařízení. Jedním z nejčastějších způsobů uchycení je zavěšení přítlačné lišty ke stroji pomocí držáků a vedení pomocí unášejícího pera.