NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

Trny

Stabilizační trn slouží jako vnitřní podpora ohýbané trubky a jeho úlohou je zamezit vzniku defektů jako je zploštění průřezu nebo zvlnění na vnitřním poloměru ohybu trubky.

Z hlediska výsledného ohybu je volba správného trnu zcela zásadní. Samotná volba typu trnu a případný počet kuliček pak záleží především na vnějším průměru trubky (OD), tloušťce stěny (WT) a poloměru ohybu (CLR), více o volbě nástrojů naleznete v Průvodci ohýbání. Dalším důležitým faktorem pro správnou funkčnost je pak samotné nastavení trnu.

Základní typy trnů

Jednoduchý trn (Plug)

Tento typ trnu je vhodný pro silnostěnné trubky ohýbané na velkém poloměru ohybu.

Jednoduchý formovaný trn (Formed plug)

Je určen pro podobné aplikace jako trn jednoduchý, tvarová část trnu poskytuje lepší podporu trubky na vnějším poloměru ohybu.

Standardní kuličkový trn (Standard)

Patří mezi nejrozšířenější trny a poskytuje dostatečnou oporu pro běžně ohýbané součásti.

Tenkostěnný kuličkový trn (Close pitch, Thin wall)

Uplatňuje se při ohybu tenkostěnných trubek na menších poloměrech ohybu, velikost spojovacího článku je o jedno číslo menší než u trnu standardního, kuličky jsou tak blíže sobě a poskytují větší oporu během ohybu.

Ultra tenkostěnný kuličkový trn (Ultra close pitch, Ultra thin wall)

Je vhodný pro ohyb trubek s velmi tenkou silou stěny na velmi malých poloměrech ohybu, podobně jako tenkostěnný kuličkový trn má menší velikost spojovacích článku a to o dvě velikosti, kuličky jsou tak ještě blíže sobě a poskytují

Spojovací články (Links)

Jsou důležitou částí kuličkových trnů a mají zásadní vliv na životnost trnu, proto je důležité vždy používat vhodný trn a mít trn správně nastavený.

Těsnější uspořádání kuliček v případě tenkostěnného a ultra tenkostěnného trnu je na úkor pevnosti spojovacích článků!!!
Z hlediska funkce trnu je velmi důležitým faktorem jeho správné nastavení a vhodná volba použitého materiálu ve vztahu k materiálu trubky, více informací naleznete v Průvodci ohýbání.