NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

I/O

Jedná se o dvojčinný segmentový tvářecí nástroj typu "I/O". Vhodný pro redukci i expanzi průměru trubky.

Kompletní sestava se skládá z vnější kleštiny, vnitřních prstů, trnu a barelu, ve kterém jsou jednotlivé díly upouzdřeny. Tento typ nástroje jako jediný z nabízených typů obsahuje roztahovací prsty i vnější kleštinu. Z tohoto tedy vyplývá, že je možné tvářenou oblast podepřit z vnější i vnitřní strany, což přispívá k variabilitě využití tohoto typu nástrojů. Z nabízených variant segmentových tvářecích nástrojů nám I/O typ poskytuje nejlepší kvality z pohledu tvářené trubky.

Trn

Tato komponenta je uložena do stroje jako samostatný celek. Pomocí pohybu pístu stroje dochází k posuvu trnu, jehož náběžné plochy rozpínají prsty. Tímto způsobem dochází k roztažení nebo následné kalibraci trubky.

Z konstrukčního hlediska je tento produkt vyráběn ve dvou variantách v závisloti na vnějším průměru trubky, a to jako 8-mi nebo 6-ti segmentový s rozdílnými úhly náběžných ploch.

Rozpínací prsty

Pohybem trnu dochází k roztažení jednotlivých segmentů na požadovaný průměr trubky. Axiální směr pohybu trnu se přenáší přes shodné náběžné plochy na jednotlivé segmenty vnitřních prstů, které následně podpírají vnitřní stranu tvářené oblasti.

Z konstrukčního hlediska je tato komponenta vyráběna stejně jako trn ve dvou variantách v závislosti na vnějším průměru trubky.

Kleština

Ke stažení kleštiny do požadovaného tvaru dochází při jejím styku s náběžným kuželem stroje. Pomocí pístů pohybujeme barelem, ve kterém je kleština uložena, nebo je posouvám přední díl formovacího stroje i s náběžným kuželem.

Kleština je vyráběna ve třech variantách 2.75 STD, HD a 3.125 (uvedené míry v palcích). Pro zaměnění jednotlivých typů kleštin je nutné vyměnit i náběžný kužel stroje.

Barel

Sestava barelu se skládá ze tří dílů, ve kterých jsou uloženy segmenty rozpínacího trnu a kleštiny. Barel je zasezen do rámu stroje a pomocí pístů dochází k posuvu náběžného kužele směrem k barelu. Tímto způsobem je kleština sevřena na požadovaný průměr. Šířka upínacích ploch barelu je 70 mm.